Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Kilińskiego 23, stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 20.11.2017 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Kilińskiego 23, stanowiącej własność

Miasta Słupsk

Lokal mieszkalny Nr 4a o pow. użytkowej 34,80m2, położony w budynku przy ul. Kilińskiego 23 z udziałem 915/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 768/1 o powierzchni 205m2 w obrębie 6, KW SL1S/00034842/0


cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 50.000,00zł w tym:

cena lokalu: 45.556,00

cena udziału 915/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki: 4.444,00

wadium : 5.000,00

postąpienie: nie mniej niż 500,00zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 1% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 21.01.2099roku. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym MPZP „Podgrodzie I” położona jest na terenie, o funkcji mieszkalno-usługowej o wysokiej intensywności zabudowy.

I nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 23 odbył się w dniu 30.06.2017roku.

Przetarg odbędzie się 20.11.2017r. o godz.1100 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15.11.2017 roku na konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr. rachunku 08114011530000217542001011

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie 598488330. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 8.11. 2017 r o godzinie 1330 .

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 października 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
18 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek