Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Koszalińskiej

rozpoczęcie przetargu: 20.12.2017 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz KOSZALIŃSKA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Koszalińskiej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 657 o powierzchni 3651 m2 wraz z udziałem 1/9 w działce nr 662 o pow. 2323 m2

cena wywoławcza 710.000,- zł, wadium 71.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 7.100,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Dla działki nr 657 Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038907/2.

Dla działki nr 662 Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00114183/7.

Działka nr 662 obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Koszalińska”:

- działka nr 657 znajduje się na terenie o funkcji: usług nieuciążliwych (3.7.UN),

- działka nr 662 znajduje się na terenie o funkcji: tereny komunikacji wewnętrznej dojazdowej (05.20.KDW).


Przez teren działki nr 657 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa wraz z komorą podziemną, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepłownicza wraz z komorą podziemną przewodu.

Na działce nr 657 znajdują się lampy oświetleniowe.

Na działce nr 657 znajdują się liczne drzewa i krzewy.


Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej oraz ewentualne warunki przebudowy urządzeń technicznych należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2017r. o godz. 1100 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15.12.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
19 października 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
19 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek