Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Kilińskiego 41

rozpoczęcie przetargu: 23.11.2017 9:00 • Urząd Miejski w Słupsku, sala 212

Teraz KILIŃSKIEGO

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa


Dobre Miejsce na Twój biznes!


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Jana Kilińskiego 41


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 673/1 o powierzchni 778 m2 , zabudowana budynkiem użytkowym trzykondygnacyjnym ze strychem, całkowicie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1.235,27 m2

cena wywoławcza 410.000,- zł, wadium 41.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 4.100,- zł


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00056989/2.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki” działka nr 673/1 znajduje się na terenie o funkcji: zabudowy usługowej (14.U).


Budynek położony przy ulicy Jana Kilińskiego 41 figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W przypadku planowanej inwestycji konieczne jest uzyskanie wytycznych projektowych, a następnie wiążącej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni.

Przez teren nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, znajdują się studzienki kanalizacyjne.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 02.10.2017 r. o godz. 15 30.


Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2017r. o godz. 900 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20.11.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 30114011530000217542001003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka- Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
23 października 2017
Nazwa pliku:
mapa Kilińskiego 41, MPZP
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka- Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
23 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek