Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 14 miasta Słupska przy ulicy Fiołkowej, Chabrowej, Makowej

rozpoczęcie przetargu: 27.11.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Teraz Fiołkowa, Chabrowa, Makowa

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Słupsku przy ulicy Fiołkowej, Chabrowej, Makowej

DZIAŁKA BUDOWLANA – dobre miejsce na Twój DOM

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane przy ulicy Fiołkowej, Chabrowej, Makowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – w obrębie 14 miasta Słupska dla których prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00084725/9

- działka nr 605 o pow. 915m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 606)

cena wywoławcza 79.000,00zł, wadium 8.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 790,00zł

- działka nr 607 o pow. 1353m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działa nr 606)

cena wywoławcza 120.000,00zł, wadium 12.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.200,00zł

- działka nr 658 o pow. 1185m2 wraz z udziałem 1/10 w drodze (działka nr 654)

cena wywoławcza 110.000,00zł wadium 11.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.100,00zł

- działka nr 670 o pow. 1090 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 100.000,00zł, wadium 10.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.000,00zł

- działka nr 671 o pow. 1050 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 105.000,00zł, wadium 10.500,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.050,00zł

- działka nr 672 o pow. 1140 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 97.000,00zł, wadium 9.700,00zł, postąpienie nie mniej niż 970,00zł

- działka nr 673 o pow. 1053 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 107.000,00zł, wadium 10.700,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.070,00zł

- działka nr 674 o pow. 988 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 91.000,00zł, wadium 9.100,00zł, postąpienie nie mniej niż 910,00zł

- działka nr 682 o pow. 1046m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 98.000,00zł, wadium 9.800,00zł, postąpienie nie mniej niż 980,00zł

- działka nr 683 o pow. 960 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 101.500,00zł, wadium 10.150,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.015,00zł

- działka nr 692 o pow. 1321m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 613)

cena wywoławcza 117.000,00zł, wadium 11.700,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.170,00zł

- działka nr 693 o pow. 1386m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 613)

cena wywoławcza 122.000,00zł, wadium 12.200,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.220,00zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie” przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (01.05.MN) i (01.06.MN) oraz na terenie o funkcji: drogi wewnętrzne (20.42.KDW).

Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2017r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22.11.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania)

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
27 października 2017
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
27 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek