Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Konopnickiej

rozpoczęcie przetargu: 6.12.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz KONOPNICKIEJ

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Konopnickiej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 1894 o powierzchni 821 m2

cena wywoławcza 218.000,- zł, wadium 22.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 2.180,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034312/6.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wileńska II” działka nr 1894 znajduje się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej( 06.22.MW,U).


Działka nr 1894 znajduje się na obszarze objętym strefą rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.03.2016r.


Na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupsk, położonych w 6 obrębie miasta Słupska przy ulicy Kołłątaja, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 879/13 i nr 879/14, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00041767/2, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o pow. 117 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1894 położonej w 6 obrębie miasta Słupska przy ulicy Konopnickiej o powierzchni 821 m2.

Wartość służebności na działce nr 879/13 i nr 879/14 o pow. 117 m2 wynosi 2.990,- zł + należny VAT.

Działki nr 879/13 i nr 879/14 znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wileńska II” na terenie o funkcji: ogólnodostępne tereny komunikacji samochodowej – strefa zamieszkania (15.24.KS)

Przez teren działki nr nr 1894 przechodzi przewód ciepłowniczy i elektroenergetyczny.

Na działce nr 1894 znajdują się pojedyncze drzewa.

Działka jest częściowo ogrodzona.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 06.12.2017r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 01.12.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
6 listopada 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
6 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek