Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Klonowej 7

rozpoczęcie przetargu: 28.10.2005 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKAOgłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 14 miasta Słupsku przy ul. Klonowej 7, na terenach uzbrojonych w instalacje elektryczną, wodną i kanalizacyjną.
Nieruchomość ujawniona jest w KW nr 18856, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, oznaczona w ewidencji gruntów jako:
działka nr 33 o powierzchni – 1.344 m², cena wywoławcza - 62.000,00 zł, wadium 6.200,00 zł, postąpienie – 620,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Lelewela” uchwalonym uchwałą XLI/495/05 Rady Miejskiej w Słupsku w dniu 25.05.2005r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe.
Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym i zbiornikiem żelbetowym częściowo zagłębionym w gruncie i obsypanym ziemią (przeznaczonymi do rozbiórki).
Przetarg odbędzie się dnia 28.10.2005r. o godz. 10/00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.10.2005r., na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I O/Słupsk 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
16 września 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
16 września 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek