Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Jodłowej - ul. Hubalczyków

rozpoczęcie przetargu: 3.11.2005 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 17 miasta Słupska przy ulicy Jodłowej i ulicy Hubalczyków , przeznaczonych pod zabudowę usługowo - mieszkaniową, położonych na terenach uzbrojonych. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 36711.
▪ nieruchomość nr 370/3 o powierzchni 818 m²,
cena wywoławcza – 40.500,00 zł, wadium – 4.100,00 zł, postąpienie – 410,00 zł,
▪ nieruchomość nr 370/4 o powierzchni 830 m²,
cena wywoławcza – 41.100,00 zł, wadium – 4.200,00 zł, postąpienie – 420,00 zł,
▪ nieruchomość nr 370/5 o powierzchni 882 m²,
cena wywoławcza – 43.650,00 zł, wadium – 4.400,00 zł, postąpienie – 440,00 zł,
▪ nieruchomość nr 370/6 o powierzchni 787 m²,
cena wywoławcza – 39.000,00 zł, wadium – 3.900,00 zł, postąpienie – 390,00 zł,
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.
Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego “Leśna Wschód – Na Stoku” przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze o funkcji : projektowane tereny dla lokalizacji usług nieuciążliwych handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego. Na w/w nieruchomościach dopuszcza się przeznaczenie części kubatury na funkcję mieszkalną.
Przetarg odbędzie się dnia 03 listopada 2005r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28 października 2005r. na konto : Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904 lub
w kasie urzędu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
28 września 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek