Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ( lokalu niemieszkalnego) przy ul.H.Pobożnego 18, stanowiacej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 14.03.2018 12:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212


WYBIERAM SŁUPSK

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy

Henryka Pobożnego 18, stanowiącej własność Miasta SłupskLOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!


Lokal niemieszkalny położony na parterze budynku przy ul. Henryka Pobożnego 18, o pow. 19,09 m2 wraz z udziałem 390/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 245/3 i 245/7 o pow. 429 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00084501/3.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 30 000,00 zł

Wadium – 3 000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 300,00 zł.


Nieruchomość położona przy ulicy Henryka Pobożnego 18 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Podgrodzie II”, na terenie o funkcji mieszkaniowo- usługowej 24 MW.UH (A). Działka nr 245/7 obciążona jest nieodpłatną służebnością gruntową.


Przetarg odbędzie się 14.03.2018 r. o godz.1200 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 08.03.18 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 26.02.2018 r. o godz.150o.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
7 lutego 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
14 lutego 2018
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
7 lutego 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
14 lutego 2018
Nazwa pliku:
inwentaryzacja budowlana
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
7 lutego 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
14 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek