Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kopernika 6, stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 19.03.2018 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

WYBIERAM SŁUPSK

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy

Kopernika 6, stanowiącej własność Miasta SłupskLOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal użytkowy położony w piwnicy budynku przy ul. Kopernika 6, o pow. 70,60 m2 wraz z udziałem 1012/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 1702/1 i 660/3 o pow. 395 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00049174/4.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 190 000,00 zł

Wadium – 19 000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1900,00 zł.


Nieruchomość położona przy ul. Kopernika 6 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Kopernika”, na terenie o funkcji: obszar adaptowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz rehabilitacji, rewitalizacji i rewaloryzacji istniejącej zabudowy ulicy Kopernika -3.MW. UH. Jest to obiekt objęty ochroną konserwatorską.


Przetarg odbędzie się 19.03.2018 r. o godz.1100 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13.03.18 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 07.03.2018 r. o godz.14º0.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
7 lutego 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
19 lutego 2018
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
7 lutego 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
19 lutego 2018
Nazwa pliku:
inwentaryzacja Kopernika 6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
7 lutego 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
19 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek