Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys.euro na budowę kotłowni olejowej

składanie ofert: 19.10.2005 10:00 • siedzibie zamawiającego, przy ul. Wojska Polskiego 50 w Słupsku, pok. 203
otwarcie ofert: 19.10.2005 10:30 • siedzibie zamawiającego, przy ul. Wojska Polskiego 50 w Słupsku, pokój 126

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej na poszczególne grupy poniżej 60 000 euro


1.Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ ul. Wojska Polskiego 50 76-200 Słupsk
woj. Pomorskie tel.(59) 842 30 33
2.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: KOD CPV 45330000-9; 45453000-7; 45310000-3
BUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ O MOCY 170 kW
w ODDZIALE SZPITALNYM SPSP ZOZ LUBUCZEWO

Brak możliwości składania ofert częściowych.
3.Specyfikację istotnych warunków zamówienia:
Formularz można odebrać w siedzibie SPSP ZOZ Słupsk ul. Wojska Polskiego 50 w godz. 8.00 – 14.00 w sekretariacie pok. 203
Koszt formularza – 48,80 zł
Brak możliwości składania ofert wariantowych.
4.Termin wykonania zamówienia - 01 grudnia 2005r
5.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%
Termin związania z ofertą - 30 dni


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
3 października 2005
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
3 października 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek