Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetrag ustny na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Podgórnej

rozpoczęcie przetargu: 4.04.2018 13:00 • sala 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy

Podgórnej na okres - do dnia 31 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na ogródek przydomowy .

Nieruchomość ujawniona jest w KW SL1S/00041767/2 i oznaczona w ewidencji gruntów jako: obr. 6, część działki nr 1872 o powierzchni - 130 m².

Cena wywoławcza stanowi wysokość rocznego czynszu dzierżawnego tj. 260,00 zł.

Wadium: 26,00 zł, postąpienie: 10,00 zł.

Wylicytowana wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym płatna z doliczonym obowiązującym podatkiem VAT z góry w terminie: do 30.06 każdego roku dzierżawy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I”, powyższa działka znajduje się na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

Przetarg odbędzie się dnia 04.04.2018r. o godz. 13:00 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 26,00 zł do dnia 28.03.2018r. na konto Miasta Słupska mBank S.A. O/Gdynia nr 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone jest przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny pierwszej opłaty czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntu.

Osobie, która wygrała przetarg , a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wpłaconego wadium nie zwraca się.

Osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów, powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Dodatkowe informacje oraz mapę z oznaczonym terenem przeznaczonym do dzierżawy można uzyskać w pokoju nr 214 tut. Urzędu , tel. (59) 84 88 344.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastepca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
26 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek