Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na usługę kompleksowego utrzymania czystości w budynkach

składanie ofert: 20.10.2005 10:30 • siedzibie zamawiającego, przy ul. Wojska Polskiego 50 w Słupsku, pok. 203
otwarcie ofert: 20.10.2005 11:00 • w siedzibie zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 50 w Słupsku, pokój 126Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupsku ul. Wojska Polskiego 50, 76-200 Słupsk
ogłasza rozpoczęcie postępowania

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
o nazwie:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

Specyfikację istotnych
warunków zamówienia
można odebrać
na wniosek Wykonawcy: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 203 lub listownie.

Uprawnieni do kontaktów
z Wykonawcami: Klotylda Waszkinel: tel./fax ( 059) 842-30-33 wew. 40

Termin wykonania
zamówienia: 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Wadium: nie wymaga się

Kryteria oceny ofert
i ich znaczenie: cena - 100%

Termin związania ofertą: 30 dni

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-4,
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy” Prawo zamówień publicznych”
oraz spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zawiera szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
3 października 2005
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
3 października 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek