Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Orzeszkowej 2a

rozpoczęcie przetargu: 17.04.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212


Teraz Orzeszkowej 2a

WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Orzeszkowej 2a


DZIAŁKA ZABUDOWANA – miejsce na TWÓJ biznes!

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana – obręb 6 działka 168/9 o pow. 493m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00018052/7.

Cena wywoławcza wynosi 250.000,00zł, wadium 25.000,00zł

postąpienie nie mniej niż 2.500,00zł

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Orzeszkowej” na terenie o funkcji: tereny przekształceń zabudowy wielorodzinnej w funkcję zabudowy usługowej (60.06.MW/U) oraz tereny teren ciągów pieszo-jezdnych (17.28.CPJ), tereny dróg wewnętrznych (21.38.KDW).

Działka nr 168/9 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwulokalowym oraz murowanym budynkiem gospodarczym, działka jest uzbrojona i ogrodzona, na działce znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy.

Na działce nr 167/2 w obr. 6 ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o powierzchni 270m² zapewniająca zbywanej działce nr 168/9 dostęp do drogi publicznej. Wartość służebności wynosi 1.654,00zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2018r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11.04.2018r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 04.04.2018r. o godz. 14.00.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 598488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania)

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
16 marca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek