Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych o wartości poniżej 60 000 euro

składanie ofert: 24.10.2005 9:30 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 1 pok.101
otwarcie ofert: 24.10.2005 10:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 (I piętro), pokój 101a
na wykonanie opracowań ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania na środowisko
na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Kotarbińskiego” i „Przy lesie”.


W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 oraz spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177) i w formularzu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin wykonania zadań częściowych 30 dni od dnia podpisania umowy na wskazane zadanie.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 (Mały Ratusz), pokój nr 107 w godzinach:
poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek-piątek od 7.30 do 15.30.
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Ewa Matys i Aldona Remelska
(tel: 059 / 84 88 319, e-mail: e.matys@um.slupsk.pl ).

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą – 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny ofert:
cena oferty - waga 100%
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
7 października 2005
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
7 października 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek