Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ( lokalu niemieszkalnego) przy Al. Sienkiewicza 3, stanowiacej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 25.05.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

WYBIERAM SŁUPSK

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

przy Al. Sienkiewicza 3, stanowiącej własność Miasta Słupsk



LOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny położony na II piętrze w budynku przy Al. Sienkiewicza 3, o pow. 116,11 m2 wraz z udziałem 752/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu nr 573/3 i 573/6 o pow. 906 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00039514/7.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 380 000,00 zł

Wadium – 38 000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 3800,00 zł.


Nieruchomość położona przy ulicy Al. Sienkiewicza 3 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje MPZP „Mickiewicza”- tereny o funkcji adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi, usługami handlu, gastronomii, administracji, turystyki, kultury oraz inne nieuciążliwe (10.4 MWU.)Obiekt przy Al. Sienkiewicza 3 wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr KL-II-5340/6/89 z dnia 10.03.1989 r.,nr poz. rej.zabytków województwa pomorskiego:A-1267. Prowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działki oznaczone numerami 573/6 i 573/3 obciążone są nieodpłatną służebnością gruntową.

Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków cena nieruchomości zostanie obniżona o 50% .

Przetarg odbędzie się 25.05.2018 r. o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.05.18 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 14.05.2018 r. o godz.14³0. Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
inwentaryzacja budynku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek