Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Ordonówny i ulicy Grechuty

rozpoczęcie przetargu: 6.07.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz ORDONÓWNY

WYBIERAM SŁUPSK!

DZIAŁKI BUDOWLANE – miejsce na Twój DOM!PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 8 miasta Słupska przy ulicy Ordonówny i ulicy Grechuty, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034211/8


- nieruchomość składająca się z działki nr 235 o powierzchni 4294 m² i działki nr 236 o powierzchni 1969 m²

cena wywoławcza – 471.000,- zł, wadium – 48.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 4.710,- zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” na terenie o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej (14.MN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (14.MN) w/w planu zagospodarowania.

Działka nr 235, nr 236 posiada użytek RIIIa – nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Przez teren działki nr 235 i nr 236 przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne wraz z podporą przewodu.

Przedmiotowe działki znajdują się na terenie nieuzbrojonym.

Na III i IV kwartał 2018r. przewidziana jest budowa przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym terenie.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 06.07.2018r. o godzinie 1000w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 02.07.2018r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
2 maja 2018
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZNiB
Data wytworzenia:
2 maja 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
2 maja 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek