Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony powyżej 60 tys. euro na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 6.12.2005 11:00 • siedzibie Zamawiającego - Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 pok.303
otwarcie ofert: 6.12.2005 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 110


Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.
W przetargu mogą wziąć udział firmy nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 oraz spełniające wymogi art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177) i warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wymagany termin realizacji zadania – 7 dni od dnia podpisania umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie brutto 10 zł można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku w godz. 9.00-15.00 pokój 307 lub otrzymać drogą pocztową za zaliczeniem pocztowym.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 70%
gwarancja - 30 %

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440
Daria Kostecka - tel. 059 8488313
Michał Biliński - tel. 059 8488313
w godz. 9.00-15.00.

Pełna oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.745 zł.
Poszczególne części zadania winny być zabezpieczone w następujących wysokościach:
Pakiet Nr 1 - 300 zł
Pakiet Nr 2 - 90 zł
Pakiet Nr 3 - 170 zł
Pakiet Nr 4 - 30 zł
Pakiet Nr 5 - 180 zł
Pakiet Nr 6 - 25 zł
Pakiet Nr 7 - 650 zł
Pakiet Nr 8 - 300 zł

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni.

CPV - 30200000 - urządzenia komputerowe

Ogłoszenie o przetargu zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku:
www.um.slupsk.pl dnia 14.10.2005r.

Adres do korespondencji:
Gmina Miejska Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
e mail: urzad@um.slupsk.pl
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
14 października 2005
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
14 października 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek