Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomosci przy ul. Orkana

rozpoczęcie przetargu: 24.08.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Orkana


DZIAŁKA NIEZABUDOWANA – miejsce na TWÓJ dom!

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w obrębie 12, działki nr 519 i 520 o łącznej pow. 432m², dla powyższych działek prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00038011/4.


Cena wywoławcza wynosi 43.500,00zł, wadium 4.500,00zł

postąpienie nie mniej niż 435,00zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pomorska” na terenie o funkcji: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego (4.23.MN).

Działki nr 519 i 520 są ogrodzone, na działce znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy ozdobne. Działki zagospodarowane są jako ogródek przydomowy.

Na działce nr 140/1 w obr. 12 ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o powierzchni 150m² zapewniająca zbywanym działkom nr 519 i 520 dostęp do drogi publicznej. Wartość służebności wynosi 947,00zł + vat.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2018r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20.08.2018r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania)

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
24 lipca 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
26 lipca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek