Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kopernika 6

rozpoczęcie przetargu: 24.08.2018 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy

Kopernika 6, stanowiącej własność Miasta Słupsk


LOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal użytkowy położony w piwnicy budynku przy ul. Kopernika 6, o pow. 70,60m2 wraz z udziałem 1012/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 1702/1 i 660/3 o pow. 395m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00049174/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 170 000,00 zł

Wadium – 17 000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1700,00 zł.

Nieruchomość położona przy ul. Kopernika 6 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Kopernika”, na terenie o funkcji: obszar adaptowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz rehabilitacji, rewitalizacji i rewaloryzacji istniejącej zabudowy ulicy Kopernika -3.MW. UH. Jest to obiekt objęty ochroną konserwatorską.

Przetarg odbędzie się 24.08.2018 r. o godz.1100 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20.08.18 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 13.08.2018r. o godz.14³0.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
24 lipca 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
26 lipca 2018
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
24 lipca 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
26 lipca 2018
Nazwa pliku:
inwentaryzacja
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
24 lipca 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
26 lipca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek