Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup archiwalnego regału karuzelowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 14.11.2005 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303
otwarcie ofert: 14.11.2005 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 110
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zakup archiwalnego regału karuzelowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.
W przetargu mogą wziąć udział firmy nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 oraz spełniające wymogi art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177) i warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wymagany termin realizacji zadania – 14 dni od dnia podpisania umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku w godz. 9.00-15.00 pokój 307.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 80%
gwarancja - 20 %

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440
w godz. 9.00-15.00.

Pełna oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000,00 zł.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku:
www.um.slupsk.pl dnia 28.10.2005r.


Słupsk, dnia 28.10.2005r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
28 października 2005
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
28 października 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek