Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Fiołkowej

rozpoczęcie przetargu: 20.11.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Teraz Fiołkowa

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Słupsku przy ulicy Fiołkowej

DZIAŁKA BUDOWLANA – dobre miejsce na Twój DOM

Przedmiotem rokowań są nieruchomości niezabudowane przy ulicy Fiołkowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – bliźniaczą w obrębie 14 miasta Słupska dla których prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00084725/9

- działka nr 692 o pow. 1321m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 613)

cena wywoławcza do rokowań 126.000,00zł, zaliczka 12.000,00zł

- działka nr 693 o pow. 1386m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 613)

cena wywoławcza do rokowań 132.000,00zł, zaliczka 13.000,00zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie” przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (01.01.MN) oraz na terenie o funkcji: drogi wewnętrzne (20.39.KDW).

Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci. Działki nr 692 i 693 przeznaczone są pod zabudowę bliźniaczą.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 24.07.2018r. wynosiła:

działka nr 692 cena wywoławcza 167.600,00zł, działka nr 693 cena wywoławcza 175.300,00zł,

w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 26.09.2018r. obowiązywała cena z pierwszego przetargu.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania - obręb 14, działka nr ... (należy wpisać nr działki na którą została wpłacona zaliczka)” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 14.11.2018r. do godz.1400.

Rokowania odbędą się w dniu 20.11.2018r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 14.11.2018r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania)

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
18 października 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
18 października 2018
Nazwa pliku:
mpz
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
18 października 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
18 października 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek