Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku przy ulicy Grechuty

rozpoczęcie przetargu: 23.11.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz GRECHUTY

WYBIERAM SŁUPSK!

DZIAŁKI BUDOWLANE – miejsce na Twój DOM!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Słupska przy ulicy Grechuty, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034211/8

- działka nr 60 o powierzchni 1324 m²

cena wywoławcza – 106.000,- zł, wadium – 11.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.060,- zł,

- działka nr 62 o powierzchni 1329 m²

cena wywoławcza – 106.000,- zł, wadium – 11.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.060,- zł,

- działka nr 77 o powierzchni 1257 m²

cena wywoławcza – 111.000,- zł, wadium – 12.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.110,- zł,

- działka nr 78 o powierzchni 1255 m²

cena wywoławcza – 111.000,- zł, wadium – 12.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.110,- zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” na terenie o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej (13.MN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (13.MN) ww. planu zagospodarowania.

Na działce nr 60, nr 62 znajdują się drzewa i krzewy.

Działki nr: 60, 62, 77, 78 posiadają użytek RIIIa – nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Przez teren działki nr 60 przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z podporą przewodu oraz przewód podziemny elektroenergetyczny.

Przez teren działki nr 62 przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia oraz przewód podziemny elektroenergetyczny.

Przedmiotowe działki znajdują się na terenie nieuzbrojonym.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2018r. o godzinie 1000w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19.11.2018r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
22 października 2018
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZNiB
Data wytworzenia:
22 października 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
22 października 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek