Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej przy ul. Armii Krajowej 34, stanowiącej własność Miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 4.12.2018 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212Teraz Armii Krajowej 34

WYBIERAM SŁUPSK

Prezydent Miasta Słupska


informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku przy Pl. Zwycięstwa 3 (II piętro,obok pokoju 213) oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w przyziemiu i w piwnicy budynku przy ul. Armii Krajowej 34, o pow. 40,87 m2 wraz z udziałem 480/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 808/5 o pow. 308 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00040607/6. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 20.09.2101 r.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 125 000,00 zł, w tym:

cena lokalu – 121 356,00 zł,

cena udziału 480/10 000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu – 3644,00zł.

Wadium – 12 500,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 1 250,00 zł


Przetarg odbędzie się 04.12.2018 r. o godz.1100 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 26.11.18 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 19.11.2018 r. o godz.1500.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
31 października 2018
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
31 października 2018
Nazwa pliku:
Zdjęcie 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
31 października 2018
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
31 października 2018
Nazwa pliku:
Zdjęcie 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
31 października 2018
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
31 października 2018
Nazwa pliku:
Rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
31 października 2018
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
31 października 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek