Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Boh. Westerplatte

rozpoczęcie przetargu: 4.01.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212


Teraz Bohaterów Westerplatte

WYBIERAM SŁUPSK!!!


Prezydent Miasta Słupska ogłasza

II nieograniczony przetarg ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte


DZIAŁKA NIEZABUDOWANA – miejsce na TWÓJ dom!

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w obrębie 17, działka nr 592 o pow. 445m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00036711/7.

Cena wywoławcza wynosi 60.000,00zł, wadium 6.000,00zł

postąpienie nie mniej niż 600,00zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe jednorodzinne, tereny usług (15.31.MN/U).

Na działce nr 592 znajdują się pojedyncze krzewy oraz drzewo liściaste.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.01.2019r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 31.12.2018r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania)

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
3 grudnia 2018
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
3 grudnia 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
3 grudnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek