Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dembińskiego

rozpoczęcie przetargu: 13.01.2006 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 15 miasta Słupska przy ulicy Gen. Dembińskiego, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną na terenach uzbrojonych.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 41842.
▪ nieruchomość nr 205/12 o powierzchni 481 m²,
cena wywoławcza – 20.400,00 zł, wadium – 2.100,00 zł, postąpienie – 210,00 zł
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Gdańska II – Gdańska III” powyższa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
Przez nieruchomość nr 205/12 wzdłuż jej granicy z działką nr 204 przebiegają sieci : energetyczna i gazowa.
Nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki nr 205/12 spod produkcji rolnej.

Przetarg odbędzie się dnia 13 stycznia 2006r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09 stycznia 2006r. na konto : Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904 lub
w kasie urzędu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
7 grudnia 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
7 grudnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek