Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 34 (lokalu niemieszkalnego), stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 20.03.2019 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 34, stanowiącej własność Miasta Słupsk


LOKAL UŻYTKOWY – pomysł na TWÓJ biznes!


Lokal niemieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 o pow. 22,43 m² wraz z udziałem 682/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 851/1 o pow. 142 m², położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW Nr SL1S/00034382/7.

Lokal składa się z trzech pomieszczeń, w tym dwóch pokoi o wys. 1,9 m oraz wc z łazienką o wys. 1,78 m.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -40 000,00 zł.

Wadium – 4 000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 400,00 zł.


Nieruchomość położona przy ulicy Wojska Polskiego 34 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje MPZP „Wileńska II”, na terenie o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej (01.10.MW,U). Budynek znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Lokal usytuowany jest w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 34, natomiast wejście do lokalu znajduje się od ulicy Wileńskiej, od strony podwórka.

Przetarg odbędzie się 20.03.2019 r. o godz.1100 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14.03.19 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.


Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 11.03.2019 r. o godz.1500.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
Zdjęcie 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
Zdjęcie 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
Rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
13 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek