Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Eksploatacja podczyszczalni wód opadowych przy ulicy Zielonej w Słupsku

składanie ofert: 23.12.2005 10:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.219
otwarcie ofert: 23.12.2005 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 219
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na Eksploatację podczyszczalni wód opadowycy przy ulicy Zielonej w Słupsku.
W przetargu mogą wziąć udział firmy nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie atr. 24 oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.u. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm)i warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wymagany termin realizacji zadania od 1.01.2006r. do 31.12.2008r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibię Urzędu Miejskiego w Słupsku w godz.8.00-15.00 pokój 222.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena - wartość zamówienia brutto - waga 100%
Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
Anna Grabuszyńska - tel. 059 8488380
Danuta Wojcińska - tel. 059 8488443
w godzinach 8.00-15.00
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.
CPV-90114000-9
Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim od dnia 08.12.2005 r. do dnia otwarcia ofert.
Adres do korespondencji:
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
e mali: urzad@um.slupsk.pl
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
8 grudnia 2005
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
8 grudnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek