Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Koszalińskiej

rozpoczęcie przetargu: 27.03.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212


Teraz Koszalińska
WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska ogłasza

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Koszalińskiej

DZIAŁKA NIEZABUDOWANA miejsce na TWÓJ biznes

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane przy ulicy Koszalińskiej pod zabudowę usługową – w obrębie 11 miasta Słupska dla których prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00040512/3

  • działka nr 23/26 o pow. 958m2 - cena wywoławcza 182.000,00zł, wadium 18.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.820,00zł

  • działka nr 23/27 o pow. 962m2 - cena wywoławcza 183.000,00zł, wadium 18.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.830,00zł

  • działka nr 23/28 i działka nr 23/50 o łącznej o pow. 1527m2 - cena wywoławcza 310.000,00zł, wadium 31.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 3.100,00zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Grottgera” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (03.44.U, 03.45.U.) w.w planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Na powyższym terenie znajdują liczne drzewa i krzewy. Przez działkę nr 23/27, nr 23/28, nr 23/50 przebiega sieć wodociągowa. Na działce nr 23/50 znajduje się komora podziemna ciepłownicza oraz obudowa przewodu podziemnego ciepłowniczego, przez działkę 23/28 i 23/50 przebiega przewód elektroenergetyczny.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2019r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.03.2019r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
25 lutego 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
25 lutego 2019
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
25 lutego 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
25 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek