Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bauera

rozpoczęcie przetargu: 14.02.2006 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
Prezydent Miasta Słupska

Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 4 miasta Słupska na osiedlu „Bauera”, ujawnionej w KW nr 32235,
na terenie uzbrojonym w sieć wodno – kanalizacyjną i energię elektryczną :
działka nr 90/1 o powierzchni 3127 m², cena wywoławcza – 130 500,00 zł,
wadium – 14.000,00 zł, postąpienie – 1.310,00 zł,
- działka nr 90/2 o powierzchni 3950 m², cena wywoławcza – 164 750,00 zł,
wadium – 17.000,00 zł, postąpienie – 1.650,00 zł.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Bauera” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod funkcję : w części nowoprojektowane tereny obsługi hurtu, składu i magazynowania oraz w części tereny (obsługi komunikacyjnej) parkingów dla hurtu składu i magazynowania.
działka nr 97 o powierzchni 1287 m², cena wywoławcza – 53.800,00 zł,
wadium – 6.000,00 zł, postąpienie 540,00 zł,
działka nr 98 o powierzchni 1241m², cena wywoławcza – 46.750,00 zł,
wadium – 5.000,00 zł, postąpienie 470,00 zł.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Bauera” przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową z funkcja towarzyszącą mogącą pogorszyć stan środowiska przyrodniczego.
Do wylicytowanych cen za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.
Działka nr 98 obciążona jest linią energetyczną.
Wszystkie grunty należy wyłączyć spod produkcji rolnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2006 roku o godzinie 10ºº w sali 211 (II p.)
w tut. urzędzie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07 lutego 2006r.
na konto : Urząd Miejski Wydział Finansowo Bank PeKaO S.A I O/Słupsk nr
76124037701111000040681904.
Osobie która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
15 grudnia 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
15 grudnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek