Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Matejki i ulicy Koszalińskiej

rozpoczęcie przetargu: 28.08.2019 12:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

Teraz MATEJKI

WYBIERAM SŁUPSK!

DZIAŁKA BUDOWLANA – miejsce na Twój DOM!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Matejki i ulicy Koszalińskiej, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038907/2

- nieruchomość składająca się z działki: nr 1/120 o powierzchni 140 m², nr 1/121 o powierzchni 502 m², nr 22/47 o powierzchni 467 m², nr 22/48 o powierzchni 27 m²

cena wywoławcza – 114.000,- zł, wadium – 12.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.140,- zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Koszalińska” na terenie o funkcji projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wbudowanymi usługami nieuciążliwymi (16.9.MN,UN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (16.9.MN,UN) ww. planu zagospodarowania.


Przez teren działki nr 22/47 i nr 22/48 przechodzi linia elektroenergetyczna. Na działce nr 22/47 znajduje się lampa oświetleniowa.

Na przedmiotowych działkach znajdują się drzewa i krzewy. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2019r. o godzinie 1200 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22.08.2019r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 lipca 2019
Nazwa pliku:
mapa ulica Matejki
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
25 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 lipca 2019
Nazwa pliku:
mpzp "Szczecińska-Koszalińska"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
25 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 lipca 2019
Nazwa pliku:
karta terenu 16.9.MN.UN
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
25 lipca 2019
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 lipca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek