Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej przy ul. Grottgera 13

rozpoczęcie przetargu: 5.12.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Artura Grottgera 13


DZIAŁKA ZABUDOWANA – miejsce na TWÓJ biznes!

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana – w obrębie 11, działka 10/3 o pow. 9282m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00045016/1.

Cena wywoławcza wynosi 4.000.000,00zł, wadium 400.000,00zł

postąpienie nie mniej niż 40.000,00zł

Nieruchomość zabudowana jest 3 budynkami o funkcji oświatowej o łącznej powierzchni użytkowej 2175,10m².

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Grottgera 13” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (01.1.U,MW) ww. planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa, ciepłownicza oraz energetyczna. Na działce znajdują się studzienki kanalizacyjne oraz kratki ściekowe. Nadziałce znajdują się drzewa i krzewy oraz słupy oświetleniowe. Nieruchomość jest ogrodzona.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 25.11.2019r. o godz. 14.45.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2019r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 02.12.2019r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość. Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania) Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
4 października 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
mpzp_
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
4 października 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
4 października 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek