Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej przy ul. Partyzantów

rozpoczęcie przetargu: 5.11.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Teraz Partyzantów

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Partyzantów

DZIAŁKA BUDOWLANA – dobre miejsce na Twój DOM

Przedmiotem przetargu jest nieruchomości niezabudowana przy ulicy Partyzantów pod zabudowę mieszkaniową z usługami działka nr 214 o powierzchni 442m² w obrębie 13 miasta Słupska dla których prowadzona jest Księga Wieczysta nr SL1S/00036471/2

Cena wywoławcza wynosi 72.000,00zł, wadium 7.000,00zł

postąpienie nie mniej niż 720,00zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej – usługowej o niskiej intensywności zabudowy. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (27-MN/U) ww. planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci. Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy. Przez działkę nr 214 przebiega przewód wodociągowy i kanalizacyjny. Nieruchomość jest ogrodzona. W przypadku inwestycji budowlanych należy przeprowadzić badania archeologiczne.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2019r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 30.10.2019r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora
Data wytworzenia:
4 października 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
mpzp_
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Aleksandra Marchel
Data wytworzenia:
4 października 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
4 października 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek