Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 14, stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 20.01.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 14, stanowiącej własność Miasta SłupskLokal niemieszkalny o pow. użytkowej 13,70m2, położony w budynku przy ul. Wileńskiej 14 z udziałem 124/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu Nr 380/1 o powierzchni 325m2 w obrębie 6, KW SL1S/00024950/7


cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 21.000,00

wadium : 2.100,00

postąpienie: nie mniej niż 210,00zł


Nieruchomość położona przy ulicy Wileńskiej 14 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza” na terenach o funkcji tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi, usługi handlu, gastronomii, administracji, turystyki, kultury oraz inne nieuciążliwe -7.1.MWU

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 10 stycznia 2020r o godzinie 13ºº .

Przetarg odbędzie się 20.01.2020r. o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15.01.2020r. na konto: Miasto Słupsk, mBANK SA nr. rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie 59 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 grudnia 2019
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
18 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek