Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie części nieruchomości (lokali niemieszkalnych) położonych w Słupsku przy ul.Armii Krajowej 32

rozpoczęcie przetargu: 10.02.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny nieograniczony na zbycie części nieruchomości (lokali niemieszkalnych) stanowiących własność Miasta Słupsk położonych w Słupsku przy ulicy Armii Krajowej 32 :

  1. lokal o powierzchni użytkowej 24,41 m² wraz z udziałem 537/10000

  2. lokal o powierzchni użytkowej 37,62 m² wraz z udziałem 827/10000


Lokale niemieszkalne położone w budynku przy ul. Armii Krajowej 32 wraz z udziałami we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr 811/2 o powierzchni 228 m² w obrębie 6, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW SL1S/00025595/7.

1) cena wywoławcza – lokal o pow. 24,41 m² wynosi: 81.000 zł

wadium : 8.100

postąpienie nie mniej niż: 810

2) cena wywoławcza – lokal o pow. 37,62 m² wynosi: 135.000 zł

wadium : 13.500

postąpienie nie mniej niż: 1.350

Nieruchomość położona przy ulicy Armii Krajowej 32 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo – usługowa o wysokiej intensywności zabudowy (10-MW/U). Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i oznaczony został jako budynek o średnich walorach architektonicznych. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lokale położone są w poziomie przyziemia z wejściem od ulicy, wyposażone są w instalacje wodną, kanalizacyjną i energetyczną, nie posiadają ogrzewania.

Lokale będą udostępnione do oglądania w dniu 31.01.2020r. o godzinie 13ºº.

Przetarg odbędzie się 10.02.2020r.o godz.1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 05.02.2020 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do przedstawienia komisji przetargowej dowodu ich tożsamości. Osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk - Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Administracyjno - Technicznego
Data wytworzenia:
27 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
7 stycznia 2020
Nazwa pliku:
rzut_mapa_mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk - Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Administracyjno - Technicznego
Data wytworzenia:
27 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
7 stycznia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek