Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Batorego

rozpoczęcie przetargu: 10.03.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku II piętro sala 211

Teraz BATOREGO

WYBIERAM SŁUPSK!


Dobre Miejsce na Twój biznes!


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Batorego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00035109/7

- działka nr 1303 o powierzchni 122 m²,

cena wywoławcza – 22.000,- zł, wadium – 3.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 220,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Działka nr 1303 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Batorego” na terenie o funkcji: urządzeń komunikacyjnych w tym: parkingi, garaże (09.26.KS). W związku z tym, że na działce nr 1303 brak jest możliwości realizacji zabudowy garażowej zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, działka nr 1303 przeznaczona jest wyłącznie na cele parkingowe.

Przez teren działki nr 1303 przechodzą sieci infrastruktury technicznej: przewód kanalizacji deszczowej, przewody elektroenergetyczne.

Na działce nr 1303 znajduje się studzienka kanalizacyjna.

Na części działki nr 1303 znajduje się ogrodzenie nieruchomości położonej przy ulicy Batorego 12.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2020r. o godzinie 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.03.2020r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Agnieszka Zwierz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
3 lutego 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
5 lutego 2020
Nazwa pliku:
mapa Batorego
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
5 lutego 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
5 lutego 2020
Nazwa pliku:
mpzp "Batorego"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
5 lutego 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
5 lutego 2020
Nazwa pliku:
karta terenu 09.26.KS
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZN
Data wytworzenia:
5 lutego 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
5 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek