Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Teatralnej 6 stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 15.04.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Teatralnej 6 stanowiącej własność Miasta Słupsk.



Lokal mieszkalny Nr 9 położony na II piętrze w budynku przy ul. Teatralnej 6 o powierzchni użytkowej 80,38 m2 z dwoma pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. użytkowej 10,82 m² wraz z udziałem 949/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 145/4 o powierzchni 285 m2 w obrębie 13. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi KW SL1S/00032274/3.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 168.000 zł

wadium : 16.800

postąpienie nie mniej niż: 1.680


Nieruchomość położona przy ulicy Teatralnej 6 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa (16.MW,U). Budynek znajduje się w wykazie gminnej ewidencji zabytków jako inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Prezydenta Miasta Słupska w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa pomorskiego i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 27.03.2020r. o godzinie 13ºº.

Przetarg odbędzie się 15.04.2020r.o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 08.04.2020 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
9 marca 2020
Nazwa pliku:
rzut lokalu Teatralna 6/9
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
9 marca 2020
Nazwa pliku:
Zdjęcie budynku Teatralna 6/9
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
9 marca 2020
Nazwa pliku:
zdjęcie klatka schodowa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
9 marca 2020
Nazwa pliku:
zdjęcie klatka schodowa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
9 marca 2020
Nazwa pliku:
Zdjęcie pokój 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
9 marca 2020
Nazwa pliku:
Zdjęcie łazienka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
9 marca 2020
Nazwa pliku:
Zdjęcie kuchnia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
9 marca 2020
Nazwa pliku:
Zdjęcie pokój 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
9 marca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek