Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sojki i ul. Bauera

rozpoczęcie przetargu: 28.12.2006 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 17 miasta Słupska na osiedlu „Westerplatte – Hubalczyków”, posiadających dostęp do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ujawnionych w KW nr 36711, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

działka nr 695 o pow. 1045 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 47.000,00 zł, wadium- 4.700,00 zł, postąpienie 470,00 zł,
działka nr 696 o pow. 1431 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 64.400,00 zł, wadium- 6.500,00 zł, postąpienie 650,00 zł,
działka nr 697 o pow. 1556 m², przy ul. S. Sojki, cena wywoławcza 70.000,00 zł, wadium- 7.000,00 zł, postąpienie 700,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Na działkach występuje zadrzewienie, nawierzchnia zadarniona częściowo porośnięta krzakami.
Nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew kolidujących z zabudową,
oraz
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 4 miasta Słupska przy ulicy Jana Bauera, położonych na terenie uzbrojonym, ujawnionych w KW nr 32235, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka nr 94 o powierzchni 800 m², cena wywoławcza - 40.300,00 zł, wadium 4.300,00 zł, postąpienie 410,00 zł
działka nr 95 o powierzchni 800 m², cena wywoławcza - 40.300,00 zł, wadium 4.300,00 zł, postąpienie 410,00 zł
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Bauera” działki nr 94 i nr 95 znajdują się na terenie o funkcji: nowoprojektowane tereny zabudowy mieszkaniowej z funkcją towarzyszącą mogącą pogorszyć stan środowiska.
Przedmiotowe działki należy wyłączyć z produkcji rolnej.

Przetarg odbędzie się dnia 28.12.2006 r. o godz.11°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.12.2006 r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 0598488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
16 listopada 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
16 listopada 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek