Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

XXII/301/12

w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w S łupsku
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2012
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
25 kwietnia 2012

XX/298/12

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Dz.Urz. 2012. poz.1367 z dnia 12.04.2012
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 czerwca 2013

XX/294/12

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Prezewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
30 marca 2012

XX/292/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górka Narciarza” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczacy Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
29 marca 2012

XX/288/12

w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Grażyna Homerda
Data publikacji:
2 kwietnia 2012

XX/287/12

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Grażyna Homerda
Data publikacji:
2 kwietnia 2012

XX/284/12

w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym
stanowiących dochody Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2012
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
24 kwietnia 2012

XIX/277/12

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Dz.Urz.2012. poz.1099 z dnia 16.03.2012
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
29 lutego 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 czerwca 2013

XIX/270/12

w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia oprocentowania nieuiszczonej, rozłożonej na raty części tej opłaty.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 lutego 2012
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
5 marca 2012

XIX/269/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hubalczyków-Westerplatte A” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
15 marca 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
15 marca 2012

XIX/253/12

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 lutego 2012
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
6 marca 2012

XVIII/247/12

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Dz.Urz. 2012 poz.1092 z dnia 16.03.2012
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
25 stycznia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 czerwca 2013

XVIII/245/12

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu
Podmiot publikujący:
Gabinet Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2012
Informację opublikował:
Rafał Kuligowski
Data publikacji:
30 stycznia 2012

XVIII/244/12

w sprawie zmiany Uchwały nr X/106/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2012
Informację opublikował:
Radosław Tęsny
Data publikacji:
31 stycznia 2012

XVII/233/11

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Dz.Urz. 2012. poz.376 z dnia 30.01.2012
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
21 grudnia 2011
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 czerwca 2013

XVII/232/11

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-Wschód” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 grudnia 2011
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
15 stycznia 2015

XVII/231/11

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody, rosnącego
w granicach administracyjnych Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Prezewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
21 grudnia 2011
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
28 grudnia 2011

XVII/229/11

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi w mieście Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
21 grudnia 2011
Informację opublikował:
Adam Piekarec
Data publikacji:
23 grudnia 2011

XVII/227/11

w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
21 grudnia 2011
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
27 grudnia 2011

XVI/214/11

w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Podmiot publikujący:
Gabinet Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 grudnia 2011
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
2 grudnia 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek