Interpelacje radnych Rady Miasta - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje radnych Rady Miasta

dot. zapytania międzysesyjnego z 6 września 2017 r., kontynuowanego 27 września (spr. nr ORM.0003.131.2017)

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. odpowiedzi na zapytania w sprawie budowy miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Władysława IV i niepokoju o przyszłość tej inwestycji.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
13 października 2017

150 - zapytania międzysesyjne

Interpelujący radny: Anna Mrowińska
dot. Zarządzenia Nr 1008/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Mrowińska
Data wytworzenia:
6 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
6 października 2017

149 - interperpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. dokumentacji technicznej na remont i termomodernizację pawilonu Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
3 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
3 października 2017

148 - zapytanie międzysesyjne

Interpelujący radny: Anna Mrowińska
dot. stanu zatrudnienia słupskich nauczycieli oraz liczby dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w słupskich placówkach edukacyjnych 1 września 2016 i 2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Mrowińska
Data wytworzenia:
2 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

147 - XLII sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Daniel Jursza
Radny zapytał, czy jest jakiś pomysł na wykorzystanie, współwykorzystywanie sal gimnastycznych w szkołach wygaszanych – tak aby były udostępniane szkołom, które przejęły siódme klasy. Dodał, że to chyba nie jest jakoś usankcjonowane, w każdym razie dyrektorzy tych szkół o tym nie wiedzą.
(Odpowiedzi podczas sesji udzieliła Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka - archiwum transmisji obrad)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

146 - XLII sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Daniel Jursza

Radny zapytał, jaki jest plan rozwiązania problemu wózków dziecięcych pozostawianych przez klientów przy wyjściu z Ratusza. Radny dodał, że był też świadkiem sytuacji, że nie było komu obsłużyć podnośnika wózków osób niepełnosprawnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

145 - XLII sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Daniel Jursza
Radny Daniel Jursza zapytał:
1) czy projekt przewidywał wykonanie ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. 3 Maja z materiałów sypkich?
2) czy jest jakiś plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami?
(Odpowiedzi podczas sesji udzielił Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki - archiwum transmisji obrad)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

144 - XLII sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Mieczysław Jaroszewicz
Radny zgłosił zapytania o zamkniętą Izbę Pamięci Słupszczan oraz przedłużające się prace renowacyjne poniemieckich nagrobków. Zwrócił uwagę, że odczuwa się w tej chwili, jakby na cmentarzu komunalnym, przy ul. Rabina Maxa Josepha nie było gospodarza.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

143 - XLII sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Mieczysław Jaroszewicz

Radny zgłosił wniosek o zabezpieczenie rdzewiejących części metalowych mostu Czołgowego w Parku Kultury i Wypoczynku. Nadmienił, że wie, że odpowiedź będzie taka, że tam kiedyś będzie obwodnica, ale zanim to nastąpi, rdza zniszczy most. Zapytał, czy nie udałoby się tej rdzy zlikwidować.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

dot. interpelacji sesyjnej z 29 czerwca 2016 r. (spr. nr ORM.0003.126.2016)

Interpelujący radny: Mieczysław Jaroszewicz

Radny zgłosił wniosek o uporządkowanie zaniedbanego terenu przy ul. Węglowej, który nadal nie ma gospodarza. Ulica zarasta, chodnik jest w fatalnym stanie – w ogóle nie można tamtędy przejść. Radny stwierdził, że od poprzedniego zgłoszenia nic się tam nie poprawiło.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

142 - XLII sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Andrzej Obecny
Radny na prośbę mieszkańców śródmieścia zgłosił interpelację w sprawie zakłócania spokoju przez funkcjonujące w porze nocnej sklepy i puby.
Zdaniem radnego należy zdecydować, czy strefa śródmiejska ma być sypialnią i będzie obowiązywała cisza od godz. 22-giej, czy ma pełnić funkcję centrotwórczą i w ogóle nie będzie obowiązywała cisza nocna – radny stwierdził, że w takim przypadku należy to mieszkańcom jasno powiedzieć, że mają sobie szukać, szczególnie starsi, mieszkania w zupełnie innej strefie, gdzie jest cisza i spokój.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

141 - XLII sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. pustostanów (mieszkań) w mieście.
Prolongata terminu udzielenia odpowiedzi do 20.10.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
4 października 2017

140 - XLII sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. nieprzyznania SP 10 środków na naprawę infrastruktury po robotach termomodernizacyjnych.
(Odpowiedzi podczas sesji udzieliła Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka - archiwum transmisji obrad)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

139 - XL sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. inwestycji "ulica Sportowa"
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
2 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

138 - XLII sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Kazimierz Czyż

Radny zapytał o zdarzenie z 31 sierpnia tego roku, kiedy z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

137 - XLII sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Kazimierz Czyż
Radny zwrócił uwagę na nawierzchnię drogi stanowiącej wyjazd z ul. Wileńskiej na ul. Wojska Polskiego od strony przychodni i zapytał, czy nie można jej wykonać z materiału odpornego na pękanie?
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

136 - XLII sesja Rady Miejskiej, 27 września 2017 r.

Interpelujący radny: Kazimierz Czyż

Radny wymienił opuszczone, niezagospodarowane tereny w mieście: przy ul. Poniatowskiego za NFZ-em, na ul. Krzywoustego po fabryce mebli, na rogu między ul. Paderewskiego a ul. Przemysłową, na ul. Westerplatte i ul. Kozietulskiego, tam gdzie kiedyś był WAK, przy ul. Westerplatte – Gdyńska i na ul. Mickiewicza – plac Broniewskiego i ul. Żeromskiego. Radny zwrócił uwagę, że nawet jeżeli część z tych terenów jest wykupiona przez inwestorów prywatnych, to przecież każdy z nich podjął się wykonania ich zagospodarowania – czy Miasto nie może wyciągnąć konsekwencji w związku z tym, że nie wywiązują się ze swoich zobowiązań?

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
28 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

dot. zapytania międzysesyjnego z 6 września 2017 r. (spr. nr ORM.0003.131.2017)

Interpelujący radny: Anna Rożek
Radna zawnioskowała, aby Prezydent Miasta raz jeszcze odniósł się do zapytania i odpowiedział, czy w 2018 roku będą miejsca parkingowe na ulicy Władysława IV?
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
2 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
2 października 2017

135 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
w sprawie pokrycia dachowego aquaparku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
pracownik WORM
Data wytworzenia:
20 września 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
20 września 2017

134 - intrerpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. podtopień osiedla Niepodległości po ostatniej ulewie
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
15 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 września 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek