Interpelacje radnych Rady Miasta - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje radnych Rady Miasta

78 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. realizacji uchwały Nr XLIV/620/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2013 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
12 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
12 maja 2017

77 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Tadeusz Bobrowski
dot. przyczyn i skutków rozwiązania umów o pracę z pracownikami Referatu Informatycznego oraz obsługi informatycznej zleconej podmiotowi zewnętrznemu
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
8 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
12 maja 2017

76 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. bieżącego utrzymania ulic
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
8 maja 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 maja 2017

75 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Tadeusz Bobrowski
dot. dni nieobecności Prezydenta Miasta w pracy
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
8 maja 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 maja 2017

74 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Jerzy Mazurek
W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał:
1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale?
2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca?
3. Jaka była czy jest wartość księgowa aquaparku?
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 maja 2017

73 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Robert Danielkiewicz
dot. poprawy bezpieczeństwa drogowego na ul. Gdyńskiej

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

72 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Jadwiga Stec
dot. terenu między ulicą Kaszubską, Owocową a nowym osiedlem przy ul. Duńskiej, blisko głównej trasy. Jest tam teren po byłych ogródkach działkowych, które Miasto odebrało mieszkańcom. Od tego czasu służy jako wysypisko różnych odpadów, które łatwo ukryć w rosnących tam chaszczach.
Zwróciła uwagę, że gdyby ludzie mogli korzystać z tego terenu, problemu by nie było. Od lat żadne służby tam nie zaglądały, dlatego wnioskuje, aby teraz przyjrzały się temu, co tam się dzieje.
(Odpowiedzi podczas sesji udzielił Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki - archiwum transmisji obrad)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

71 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Jadwiga Stec
Radna zapytała, na jakim etapie jest realizacja ulicy Wczasowej.
(Odpowiedzi podczas sesji udzielił Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki - archiwum transmisji obrad)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

70 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Jerzy Mazurek

dot. siedziby PTTK w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

69 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Daniel Jursza
dot.planu zagospodarowania miejskich parków
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

68 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Daniel Jursza
dot. skutków zmian w rozkładzie jazdy autobusów MZK od 1 maja 2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

67 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Daniel Jursza
dot. organizacji pracy Wydziału Informatycznego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

66 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Daniel Jursza
Radny zapytał o termin ostatecznego uprzątnięcia terenu po remoncie wiaduktu na ul. 3 Maja.
Nawiązał także do swojego pytania z poprzedniej sesji w sprawie ulicy Madalińskiego, a konkretnie skrzyżowania z ulicą Hołdu Pruskiego na wysokości wjazdu na Stadion – zapytał, jaki jest status tej sprawy, czy planowany jest powrót do poprzednich rozwiązań, czy jednak trzymamy się kurczowo tego, co jest teraz.
(Odpowiedzi podczas sesji udzielił Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki - archiwum transmisji obrad)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

65 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk

Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już się odbyły.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

64 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. sprawdzenia procedury wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym terenów przyległych do ich nieruchomości.
Radny poinformował, że mieszkańcy jednego z budynków przy ulicy Kosynierów Gdyńskich zainteresowani są wydzierżawieniem, czy wzięciem w użyczenie terenu przyległego do nieruchomości wykupionej po obrysie. Prezydent oczekuje uchwały wspólnoty, a wspólnota takiej uchwały nie może podjąć, gdy nie zna obszaru działki którą prezydent chce zaoferować oraz formy przekazania tytułu prawnego. Uchwała, do podjęcia której zmusza wspólnotę mieszkaniową wydział merytoryczny – bo taki jest wniosek – bez wskazania konkretnego obszaru będzie nieważna.
Radny w imieniu jednego z mieszkańców prosi o sporządzenie oferty dla wspólnoty, która ewentualnie zostanie przedstawiona na zebraniu i przegłosowana lub odrzucona przez właścicieli.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

63 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
Zapytał, na jakiej podstawie prawnej Prezydent Miasta odmawia sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców? Na jakiej podstawie w pismach z odmową sprzedaży Prezydent pisze, że uchwała Rady Miejskiej nosi znamiona niegospodarności? Jaka jest droga odwoławcza od decyzji prezydenta o odmowie sprzedaży mieszkania? Ile wpłynęło wniosków o sprzedaż od wejścia w życie uchwały? Ilu najemcom odmówiono sprzedaży, z podaniem, w jaki sposób weszli oni w najem danego mieszkania, np. z listy czy w drodze zamiany. Jeżeli w drodze zamiany to jak długo (łącznie) mieszkają najemcy w zasobie miasta? Radny wnioskuje o podanie, od jakiego roku budowy budynku prezydent postanowił nie sprzedawać mieszkań na rzecz najemców
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

62 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Anna Rożek
dot. powodu wyłączenia ze sprzedaży mieszkań przy ul. Lelewela 43, 44 i 45.
Radna zapytała, dlaczego mieszkania znajdujące się pod ww. adresami są wykluczone ze sprzedaży, a mieszkania znajdujące się pod adresem Lelewela 42 nie. Czy pod adresem Lelewela 42, przed uchwałą dotyczącą 90-procentowej bonifikaty (z października 2016 r.) zostały sprzedane jakieś mieszkania, a jeśli tak to kiedy? Czy po październiku 2016 r. złożono jakieś wnioski o wykup mieszkania?
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
4 maja 2017

61 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Anna Rożek

Radna zapytała, w jakim trybie została wybrana firma, która jest autorem „białej księgi” i jaką sumę miasto zapłaciło firmie za jej utworzenie?

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

60 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Anna Rożek
dot. przedstawienia poprawnych wyliczeń bilansu wydatków na aquapark, dochodów z tytułu aquaparku, a co za tym idzie rzeczywistego kosztu Miasta poniesionego na aquapark.
Radna wnioskuje o uzupełnienie „białej księgi” o ww. informacje, aby mieszkańcy mogli w transparentny sposób przekonać się ile faktycznie środków Miasto wydało na budowę aquaparku.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

59 - XXXVIII sesja Rady Miejskiej, 26 kwietnia 2017 r.

Interpelujący radny: Anna Rożek
dot. rozważenia raz jeszcze możliwości zainstalowania bankomatu na terenie Ratusza.
Radna zwróciła uwagę, że wnioskujący o to w ubiegłym roku radny Paweł Szewczyk otrzymał odpowiedź, że trwają rozmowy w tej sprawie. Zapytała, czy są już jakieś ustalenia?
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Anna Lessnau
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek