Interpelacje radnych Rady Miasta - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje radnych Rady Miasta

104 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Beata Chrzanowska
dot. rozważenia likwidacji ronda na skrzyżowaniu ulic: Kaszubskiej, Armii Krajowej, Świętego Piotra i Obrońców Wybrzeża
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
7 czerwca 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
8 czerwca 2017

103 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Anna Rożek
dot. kompleksowego wykonania ulicy Lelewela
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Rożek
Data wytworzenia:
6 czerwca 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
7 czerwca 2017

102 - wniosek

Interpelujący radny: Beata Chrzanowska
dot. dodatku specjalnego dla Zastępcy Prezydenta Miasta zajmującego się zadaniem budowy słupskiej hali widowiskowo-sportowej
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
5 czerwca 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
5 czerwca 2017

101 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Anna Mrowińska
dot. zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Słupsku na stanowisku "Asystent Prezydenta Miasta Słupska"
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Mrowińska
Data wytworzenia:
5 czerwca 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
13 czerwca 2017

100 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Tadeusz Bobrowski
dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni - Energa
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
2 czerwca 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2017

99 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Tadeusz Bobrowski
dot. zadań realizowanych przez Samodzielny Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, ilości pracowników, organizacji przetargów w grupie zakupowej, przeprowadzonych przetargów oraz udostępnienia umów na doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2017

98 - XXXIX sesja Rady Miejskiej, 31 maja 2017 r.

Interpelujący radny: Daniel Jursza
dot. zastosowania bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Daniel Jursza
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2017

97 - XXXIX sesja Rady Miejskiej, 31 maja 2017 r.

Interpelujący radny: Robert Danielkiewicz
dot. poprawy warunków lokalowych jednej ze słupskich rodzin wielodzietnych
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Robert Danielkiewicz
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2017

94 - 96 - XXXIX sesja Rady Miejskiej, 31 maja 2017 r.

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
94) dot. opracowania programu opieki nad zabytkami Miasta Słupska
95) dot. obniżenia kwoty partycypacji zwrotnej wymaganej przy najmie lokali mieszkalnych z zasobów STBS
96) dot. nieporządku przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramska 2
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
7 czerwca 2017

93 - XXXIX sesja Rady Miejskiej, 31 maja 2017 r.

Interpelujący radny: Zbigniew Wojciechowicz
dot. przekazania informacji na temat wykorzystania hali przy stadionie 650-lecia w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Zbigniew Wojciechowicz
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2017

92 - XXXIX sesja Rady Miejskiej, 31 maja 2017 r.

Interpelujący radny: Robert Kujawski
dot. przekazania informacji na temat nowych inwestycji oraz inwestorów pozyskanych w wyniku wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta oraz wysokości pozyskanych przez Prezydenta Miasta środków z Unii Europejskiej w latach 2015, 2016 oraz w okresie od 1.01.2017 do 31.05.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Robert Kujawski
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2017

91 - XXXIX sesja Rady Miejskiej, 31 maja 2017 r.

Interpelujący radny: Robert Kujawski
dot. przekazania informacji na temat powołanych przez Prezydenta Miasta rad, udostępnienia sprawozdań z ich działalności oraz wykazania efektów ich działań
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2017

90 - XXXIX sesja Rady Miejskiej, 31 maja 2017 r.

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
Radny zwrócił się do Prezydenta Miasta o przedstawienie informacji na temat planowanej realizacji przebudowy ulicy Piłsudskiego wraz z ulicą Legionów Polskich oraz zwrócił się o sprawdzenie stanu nawierzchni ulicy Chełmońskiego.
(Odpowiedzi podczas sesji udzielił Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki - archiwum transmisji obrad)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2017

89 - XXXIX sesja Rady Miejskiej, 31 maja 2017 r.

Interpelujący radny: Anna Rożek
dot. uprzątnięcia terenu Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Szafranka nr 14/16/18 zarządzanych przez STBS
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radna Anna Rożek
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2017

88 - XXXIX sesja Rady Miejskiej, 31 maja 2017 r.

Interpelujący radny: Mieczysław Jaroszewicz
dot. poprawy stanu nawierzchni ulicy Chopina
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Mieczysław Jaroszewicz
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2017

84 - 87 XXXIX sesja Rady Miejskiej, 31 maja 2017 r.

Interpelujący radny: Anna Mrowińska
84) dot. realizacji przez Miasto Słupsk strategii rozwiązywania problemów społecznych
85) dot. inicjatyw/projektów Prezydenta Miasta zrealizowanych w okresie od grudnia 2014 do maja 2017 r.
86) dot. kosztów zakupu pieczątek i tablic informacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słupsku w związku ze zmianami nazw wydziałów
87) dot. przedstawienia wyjaśnień, jak rozwiązanie stosunku pracy z informatykami słupskiego Ratusza wpłynęło na dezorganizację jego funkcjonowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radna Anna Mrowińska
Data wytworzenia:
31 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 czerwca 2017

83 - intepelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. stanu technicznego chodników i ulic
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
29 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 maja 2017

82 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
26 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
26 maja 2017

81 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Anna Mrowińska
dot. dokumentów i rejestru korespondencji APR "Ziemia Słupska"
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radna Anna Mrowińska
Data wytworzenia:
24 maja 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
25 maja 2017

80 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Anna Mrowińska
dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok szkolny 2017/2018
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
radna Anna Mrowińska
Data wytworzenia:
24 maja 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
25 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek