Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta

22 - zapytanie

Interpelujący radny: Anna Rożek

dot. danych o liczbie dzieci w szkołach pływania korzystających z cen preferencyjnych pływalni przy ul. Szczecińskiej oraz meldunku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Rożek
Data wytworzenia:
12 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

21 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. przyczyn nieujęcia w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 rok zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zamoyskiego i Jana Kazimierza
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewcsyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

20 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. wydatku inwestycyjnego jednostek budżetowych: "Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni"
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

19 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. planowanego w projekcie budżetu na 2019 r. wydatku inwestycyjnego na zadanie "Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta" w kwocie 250 000 zł w 2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

18 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. wydatku inwestycyjnego planowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. na nabycie nieruchomości pod drogi publiczne w rejonie ulicy Zaborowskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

17 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. podziału na poszczególne spółki miejskie kwoty zysku planowanej w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2018 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

16 - zapytania

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. dochodów proponowanych w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. w dziale 926.92604-SOSIR-0830/G
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

15 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. proponowanych w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. dochodów z tyt. sprzedaży działek i lokali na rzecz najemców, użytkowników wieczystych oraz w drodze przetargu
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

14 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. wydatku rzeczowego ujętego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. w dziale 700.70005-ZNB-4300/G
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

13 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. wydatku proponowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, planowanego przez WZF.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
20 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

12 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. wydatku na zakup materiałów i wyposażenia w WZNB
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

11 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. planowanych w projekcie budżetu na 2019 r. wydatków rzeczowych na zakup usług pozostałych w WDiKS
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

10 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. projektu "Wynik i wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej"
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

9 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. wydatków planowanych na 2019 r. w wybranych punktach klasyfikacji budżetowej
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

8 - zapytanie

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. planowanej w 2019 r. realizacji roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

7 - zapytanie

Interpelujący radny: Anna Rożek
dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta na 2019 rok wydatku inwestycyjnego "Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska"
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Rożek
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

6 - zapytanie

Interpelujący radny: Anna Rożek
dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta na 2019 rok zadania "Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska"
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Rożek
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

5 - zapytanie

Interpelujący radny: Anna Rożek
dot. planowanych w projekcie budżetu Miasta na 2019 r. wpływów z najmu i dzierżawy
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Rożek
Data wytworzenia:
10 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

3 - zapytania

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
dot. realizacji programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Paweł Szewczyk
Data wytworzenia:
29 listopada 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek