Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 listopada 2003, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wręczenie medalu “Za Zasługi dla Miasta Słupska”.
 3. Wręczenie medali “50-lecia Szkolnego Związku Sportowego”.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 24 września 2003 r. (stan na dzień 17 listopada 2003 r.).
 5. Sprawozdanie Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji uchwały Nr VII/74/03 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok za I półrocze 2003 roku.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2003 rok (druk 18/13),
  • w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie miasta Słupska środków finansowych dla Województwa Pomorskiego (druk Nr 18/7),
  • w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian w budżecie miasta Słupska (druk Nr 18/10),
  • w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Słupsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności (druk Nr 18/11),
  • w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 (druk Nr 18/3),
  • w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Westerplatte 1 (druk Nr 18/6),
  • w sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok (druk 18/12),
  • w sprawie przyjęcia “Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003-2004” (druk Nr 18/8),
  • w sprawie zmiany podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk Nr 18/9),
  • w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami w 2004 r. (druk Nr 18/2),
  • w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk Nr 18/4),
  • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i nadania jej regulaminu (druk Nr 18/5),
  • w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie miasta Słupska (druk Nr 18/1),
  • w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/429/01 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2001 roku w sprawie udzielenia poręczenia Spółce z o.o. “Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej” w Słupsku z tytułu za-ciągnięcia kredytu (druk 18/14).
 7. Podjęcie stanowiska w sprawie dostępu mieszkańców miasta Słupska do programów regionalnej Trójki TVP Gdańsk.
 8. Rozpatrzenie skargi Anny Konkol na działalność Prezydenta Miasta w przedmiocie przydziału mieszkań.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek