Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 stycznia 2010, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej
  w Słupsku podjętych na sesji w dniu 25 listopada 2009 roku (stan na dzień 11.01. 2010 r.)

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  za 2009 rok.

 5. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasto Słupsk –jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku z tytułu zawarcia umowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie komunikacji autobusowej w ramach słupskiej komunikacji miejskiej na okres 4 lat (Druk Nr 47-1),
 2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/142/07 Rady Miejskiej w Słupsku z 30 maja 2007 r. w sprawie zabezpieczenia spłaty przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zmiany uchwały Nr VII/83/07 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miejskiej Słupsk w spółce „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (Druk Nr 47-26),
 3. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami położonymi w Słupsku przy ul. Kaszubskiej, ul. Madalińskiego, ul. Małcużyńskiego i ul. Arciszewskiego (Druk Nr 47-18),
 4. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Słupsk nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku od ulicy Portowej, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 1 jako działka nr 18 i nr 20 oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (Druk Nr 47-20),
 5. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie na 2010 rok (Druk Nr 47-23),
 6. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górna" w Słupsku (Druk Nr 47-24),
 7. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (Druk Nr 47-21),
 8. w sprawie zmiany statutu Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku (Druk Nr 47-22),
 9. w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Słupsku, przy ul. Niedziałkowskiego 2 (Druk Nr 47-2),
 10. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 w Słupsku, przy ul. Niedziałkowskiego 2 (Druk Nr 47-3),
 11. w sprawie zamiaru likwidacji IV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, przy ul. Niedziałkowskiego 2 (Druk Nr 47-4),
 12. w sprawie likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, przy ul. Niedziałko- wskiego 2 (Druk Nr 47-5),
 13. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Słupsku, przy ul. Niedziałkowskiego 2 (Druk Nr 47-6),
 14. w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Słupsku, przy ul.K. Szymanowskiego 5. (Druk Nr 47-7),
 15. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Słupsku, przy
  ul.K. Szymanowskiego 5.(Druk Nr 47-8),
 16. w sprawie zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
  w Słupsku, przy ul. K. Szymanowskiego 5 (Druk Nr 47-9),
 17. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5 w Słupsku, przy ul. Partyzantów 24 (Druk Nr 47-10),
 18. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 w Słupsku, przy ul. Szczecińskiej 60 (Druk Nr 47-11),
 19. w sprawie zamiaru likwidacji V Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
  w Słupsku, przy ul. Szczecińskiej 60.(Druk nr 47-12),
 20. w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 3 (Druk Nr 47-13),
 21. w sprawie zamiaru likwidacji VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
  w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 3 (Druk Nr 47-14),
 22. w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku przy ul. A. Mickiewicza 32. (Druk Nr 47-15),
 23. w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku przy ul. A. Mickiewicza 32 (Druk Nr 47-16),
 24. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Druk Nr 47-17),

 1. Podjęcie stanowiska w sprawie projektu ustawy o zawodzie adwokata. (Stanowisko).

 2. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji funkcji
  Zgromadzenia Wspólników przez Prezydenta Miasta.

 3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 5. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
20 stycznia 2010
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 stycznia 2010

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek