Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LIII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 kwietnia 2010, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Słupsku
  podjętej na sesji w dniu 24 lutego 2010 r. (stan na dzień 9 kwietnia 2010 r.)

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wykonania uchwały Nr XXIX/419/08 Rady
  Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku”.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
  Społecznych za rok 2009.

 6. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwały Nr VIII/86/07 Rady Miejskiej
  w Słupsku z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym
  zasobem Miasta Słupska w latach 2007 – 2011 oraz uchwały Nr XII/161/99 Rady Miejskiej
  w Słupsku z dnia 24 listopada 1999r. w sprawie przyjęcia „Strategii mieszkaniowej Miasta Słupska na lata 2000 – 2014” za 2009 rok.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Słupska z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2009 rok.

- wystąpienie Prezydenta Miasta,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk Nr 52/5, załącznik nr 1-4),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk Nr 52/6, załącznik nr 1-2),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk Nr 52/9, załącznik 1-2),

  4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy
   o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III” (druk Nr 52/4),

  5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/636/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Mierosławskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku” planowanego do złożenia przez Gminę Miejską Słupsk do konkursu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (druk Nr 52/7),

  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/514/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 (druk Nr 52/3, załącznik),

  7. w sprawie likwidacji przedszkoli miejskich oraz utworzenia jednostek budżetowych (druk Nr 52/1),

  8. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (druk Nr 52/2, załącznik nr 1, załącznik nr 2),

  9. w sprawie podpisania przez miasto Słupsk umowy partnerskiej o współpracy z miastem
   Grodno na Białorusi (druk Nr 48-29).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Robert Kujawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2010
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
27 kwietnia 2010

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek