Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

IV Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 grudnia 2010, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Uchwalenie Stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie Ofiar Grudnia (Stanowisko).

 3. Uchwalenie Stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wydarzeń na Białorusi (Stanowisko).

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 29 września 2010 r. (stan na dzień 18 listopada 2010 r.)

 5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (Druk Nr 4-2),

  2. w sprawie powołania Kapituły Medalu "ZA ZASŁUGI DLA MIASTA SŁUPSKA" (Druk Nr 4-4),

  3. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego (Druk Nr 4-5),

  4. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Druk Nr 4-1),

  5. w sprawie ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych (Druk Nr 4-7),

  6. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska (Druk Nr 4-6),

  7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/532/09 Rady Miejskiej w Słupsku z 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej (Druk Nr 4-3),

  8. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica w sprawie powierzenia wykonania komunikacji miejskiej (Druk Nr 4-8).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący RM
Data wytworzenia:
22 grudnia 2010
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
28 grudnia 2010

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek