Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

VI Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

23 lutego 2011, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Przed rozpoczęciem obrad odbędzie się uroczyste wręczenie Jubileuszowych Medali Miasta Słupska.

  1. Sprawy regulaminowe.

  2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o działalności międzysesyjnej.

  3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2011-2035 (Druk Nr 6-3)

- w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2011 rok (Druk Nr 6-2)

- wystąpienie Prezydenta Miasta,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej,

- dyskusja,

- podjęcie uchwał.

  1. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku. (Druk_Nr_6-1)

  1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
9 lutego 2011
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
9 lutego 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek