Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 kwietnia 2011, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o działalności międzysesyjnej.
 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 23 lutego 2011 r. (stan na dzień 14 kwietnia 2011 r.).
 4. Informacja z realizacji uchwały Nr VIII/86/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2007-2011 oraz uchwały Nr XII/161/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie przyjęcia Strategii mieszkaniowej miasta Słupska na lata 2000-2014.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wstąpienia Bernadetty Lewickiej na miejsce radnego, którego mandat wygasł (Druk Nr 8-8),
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (Druk Nr 8-9)
  3. w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk Nr 8-3, załącznik)
  4. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” (Druk Nr 8-11)
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr L/758/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk (Druk Nr 8-2),
  6. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/824/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu części nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kotarbińskiego (Druk Nr 8-4),
  7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Jodłowej 12 (Druk Nr 8-10)
  8. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicami Rejtana, 3-go Maja, Leszczyńskiego, Grunwaldzka (Druk Nr 8-1)
  9. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
   Interdyscyplinarnego w Słupsku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Druk Nr 8-5)
  10. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/101/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia przez miasto Słupsk wspólnej deklaracji z miastem Eger na Węgrzech (Druk Nr 8-6)
  11. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/77/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia miasta Słupska do Stowarzyszenia Europejska Droga Pokoju – Droga Rzeźb w Europie – Stowarzyszenie Otto Freundlicha z siedzibą w St. Wendel, Niemcy (Druk Nr 8-7)

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Słupsku

/-/ Zdzisław Sołowin

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2011
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
21 kwietnia 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek