Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XIII sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta

24 sierpnia 2011, 11:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gazociąg wysokiego ciśnienia” (druk nr 13-1),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 rok (druk nr 13-2, zał. 1-5),

  3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2011- 2029 (druk nr 13-3, zał. Nr 1-2, zał. nr 3 uzasadnienie i tabela),

  4. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 13-4),

  5. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/574/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 13-5),

  6. w sprawie wskazania kandydata na opiekuna prawnego dla Pana ...* (druk nr 13-6),

  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia (druk nr 13-7),

  8. w sprawie zmiany uchwały Nr X/106/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej (druk nr 13-8).

* Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Anna Perlińska w dniu 18 sierpnia 2011 roku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2011
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
18 sierpnia 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek