Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 stycznia 2012, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupsk z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku
  podjętych na sesji w dniu 30 listopada 2012 roku (stan na dzień 10.01. 2012 r.).

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska za 2011 rok.

 5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Słupsku przy ulicy Kilińskiego 38 (druk nr 18-5),

  2. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku przy ulicy Deotymy 15 a (druk nr 18-6),

  3. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 11 w Słupsku przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 6 (druk nr 18-1),

  4. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PODGRODZIE I” w Słupsku (druk nr 18-4),

  5. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Jana Kozietulskiego (druk nr 18-9),

  6. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2012 rok (druk nr 18-7, załącznik),

  7. w sprawie zmiany Uchwały nr X/106/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej (druk nr 18-10, załącznik do uzasadnienia),

  8. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu (druk nr 18-2),

  9. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody (druk nr 18-8),

  10. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 18-3),

  11. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przedłużenia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (druk nr 18-11).

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli z realizacji Strategii Mieszkaniowej w 2010 r.

 2. Przyjęcie protokołu wraz z aneksem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli z realizacji funkcji Zgromadzenia Wspólników przez Prezydenta Miasta Słupska oraz realizacji inwestycji i remontów.

 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 4. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
18 stycznia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
18 stycznia 2012

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek