Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 października 2004, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 18 sierpnia 2004 r. (stan na dzień 12.10.2004 r.).
 3. Informacje Prezydenta Miasta i Przewodniczącej Rady Miejskiej dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2003 rok.
 4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2004 rok ( Druk nr 30-13),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2004 rok ( Druk nr 30-14),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2004 rok ( Druk nr 30-15),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2004 rok ( Druk nr 30/22),
  • w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 ( Druk nr 30/21), ( Załącznik do Druk nr 30/21),
  • w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ( Druk nr 30-9),
  • w sprawie zawierania porozumień z powiatami dotyczących ponoszenia wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej ( Druk nr 30/10),
  • w sprawie zawierania porozumień z powiatami w sprawie ponoszenia wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych ( Druk nr 30/11),
  • w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim (Druk nr 30/1), ( Zmiany do Druk nr 30/1)
  • w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim (druk nr 30/12),
  • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej służebnością drogową ( Druk nr 30-8),
  • w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Słupsk ( Druk nr 30-7),
  • w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Druk nr 30-18),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XII/102/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Słupska ( Druk nr 30-17),
  • w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska ( Druk nr 30-2),
  • w sprawie zmiany uchwały nr V/54/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. os. ”Kossaka”, 2. os.”Kopernika”, 3. os.”Leśna Wschód”, 4. os. ”Gdańska II”, 5. os. ”Gdańska III”, 6. os. ”Na Stoku”, 7. os. ”Pod Lasem”, 8. os. ”Podgrodzie”, 9. Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska - “Osiedle Drewniana–Słowackiego”, 10. Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska - “Dzielnica przemysłowa Południe”, 11. Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska - “Ciąg pieszy PKP–Sobieskiego” ( Druk nr 30-3),
  • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Westerplatte-Hubalczyków” w Słupsku ( Druk nr 30-4), ( Załącznik do Druk nr 30-4)
  • w sprawie zmiany w składzie osobowym Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Miasta Słupska” ( Druk nr 30-16).
  • w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku ( Druk nr 30-19),
  • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku ( Druk nr 30/20).
 5. Stanowisko w sprawie medialnej nagonki na osobę Ks. Prałata Henryka Jankowskiego ( Druk nr 30-5).
 6. Stanowisko w sprawie funkcjonowania programów samorządowych zlecanych przez Prezydenta Miasta Słupska lokalnym mediom ( Druk nr 30-6).
 7. Rozpatrzenie skargi Spółki z o.o. „Manhatan” na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska oraz łamanie prawa.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek