Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 kwietnia 2012, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku
  podjętych na sesji w dniu 29 lutego 2012 roku (stan na dzień 12 kwietnia 2012 r.).

 4. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z realizacji 2011 r. uchwały Nr VIII/86/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2007-2011 oraz uchwały Nr XII/161/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia „Strategii mieszkaniowej miasta Słupska na lata 2000-2014”

 5. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2011 rok.

 6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2012 rok (druk nr 22/9),

 2. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/283/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2012 (druk nr 22/7),

 3. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej (druk nr 22/1),

 4. w sprawie przyjęcia 3 letniego Miejskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Słupska na lata 2012-2014 (druk nr 22/2),

 5. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 22/6),

 6. w sprawie ustalenia wspólnych zasad realizacji projektu „Invest In Pomerania” z Miastem Gdynia i Miastem Sopot, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. i Agencją Rozwoju Pomorza S.A. (druk nr 22/11),

 7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2012 rok (druk nr 22/12),

 8. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska na lata 2012-2029 (druk nr 22/13),

 9. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 10 w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 10 (druk nr 22/5),

 10. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Jana Kilińskiego 38, stanowiącej własność Miasta Słupsk (druk nr 22/10),

 11. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – jednostronnej alei drzew z gatunku buk zwyczajny, znajdującej się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 38, drzewa z gatunku buk zwyczajny, znajdującego się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 39 i drzewa z gatunku buk zwyczajny, znajdującego się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 40 (druk nr 22/3),

 12. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-A” w Słupsku (druk nr 22/4),

 13. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 22/8).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2012
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
18 kwietnia 2012

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek